Vài dòng gửi vội tới Trang !

Minh Trang sinh cháu trai
Đúng vào năm ĐInh Hợi
Đinh Hợi tuớng làm " Quan "
Thông minh, nhiều tài lẻ
Đàn ngọt, lắm người say
Phải chăng, gien ông ngoại
Mong cháu Trang mạnh khoẻ
Cháu bé ngày thêm ngoan


Bác (Viết theo yêu cầu của bác gái )

Previous
Next Post »