Tôn vinh các nhà giáo chi họ

Ngày truyền thống nhà giáo Việt Nam 20.11,  chi họ tưởng nhớ và biết ơn các nhà giáo, nhà quản lí giáo dục lão thành đã khuất.
Ghi nhớ công sức các nhà giáo đã nghỉ hưu đào tạo nhiều thế hệ học sinh, sinh viên.
Chúc mừng các nhà giáo, nhà quản lí giáo dục đương chức đang góp phần vào sự nghiệp cao quí “trồng người”
Nhân ngày nhà giáo Việt Nam chi họ chờ mong thế hệ chắt, chút học sinh và sinh viên tương lai trên con đường học vấn có nhiều kết quả tốt đẹp như bậc cha ông (*)
Phạm Lê 
(*) Hình ảnh các cháu chỉ là minh họa không phải tiêu biểu.

Previous
Next Post »