GIỗ lần thứ 12 ông Vĩnh Hải

Hôm qua 19.10 âm tức 25.11.2018 tại Định Hóa, Thái Nguyên bà Hoàng Thị Dung đã tổ chức ngày giỗ (sớm) lần thứ 12 ông Phạm Vĩnh Hải. Bà Phạm Kim Anh đã dẫn đoàn đại diện chi họ tới thắp nén hương tưởng nhớ và chia sẻ cùng gia đình.
Phạm Lê
Previous
Next Post »