Nhớ lại

Từ thuở thiếu thời tôi thích thơ.
Thơ thân tôi, tôi tầm thơ tha thiết.
Tứ thơ tôi thường tưởng tới
Thày “ Trí, Tiến, Tỉnh, Từ” trường Trưng Trắc…
Trò ”Tâm, Tình, Thúy, Tỉnh, Thi, Trinh, Thu, Thủy…”
(Áo dài) tha thướt tới trường…
Trang trọng thiên thanh (Đồng phục)
Thưởng thưởng thức Thú, Thi, Thơ Thư, Thái.
“Tiếng Thu” thơ thổn thức tuổi trăng tròn.
                    
                               ********
Thấm thoát thời thế, trôi trôi tiếp.
Tan trống trường thời tới tứ thập thu
Tàn Thu tôi tìm tới tổ thơ.
Kim Anh
Ảnh sưu tầm trên mạng
Previous
Next Post »