Thông tin ngày giỗ T.11

Hai bà Hồng Vinh và Hoàng Dung thông báo:
Căn cứ vào thời gian và điều kiện của hai gia đinh, để thuận tiện cho tổ chức và đi lại xin kính báo:
1.Giỗ bà Phạm Kim Thoa  
Gia đình sẽ tổ chức vào Thứ bảy ngày 18/10 âm, tức 24.11.2018 tại Trung Tự. (Ngày chính thức là 19/10 âm tức 25.11.2018)
2 Giỗ Ông Phạm Vĩnh Hài
Bà Dung sẽ tổ chức vào ngày Chủ nhật 19.10 âm lịch, tức 25.11.2018 tại Định Hóa Thái Nguyên. (Ngày chính thức là 21.10 âm, tức 27.11.2018)
Hai bà xin thông báo để chi họ được biết và kính mời.
Phạm Lê 
(Tin từ hai bà Dung - Vinh)
Previous
Next Post »
2 Komentar
avatar

Cậu thông báo thế này còn thiếu giờ. Mọi người sẽ không ró gia chủ tổ chức sớm hay chiều?

Balas
avatar

Ok đã nói trên VIber chi họ

Balas