Ngẫu hứng

Ngẫu hứng gửi người quen biết: 
Một khi Ta đã phải Quỳ.
Sang hèn, xấu đẹp…là tùy ở Ta
Phạm Nhân.
Previous
Next Post »