Tin mới chi họ

Rất mừng Ngyễn Đức Minh, đại diện chi họ ta đã có mặt tại Tuần lễ cấp cao APEC Đà Nẵng
Có vẻ như anh Đoàn Ngọc Khanh đang cùng các nhân viên đã hoặc chuẩn bị tham gia một sự kiện quan trọng nào đó.

Phạm Lê 
Previous
Next Post »