Liên Xô, nước Nga với chi họ

Phần hai: Thăm quê hương CM Tháng Mười
Nhân dịp kỉ niệm 100 năm CM Tháng Mười Nga, bà Nhu cùng vợ chồng Tuấn Thúy từ Mátxcova đã đến thăm S.Perterburg
S,Perterburg quê hương CM T.10 nơi có nhiều di tích, công trình nổi tiếng (trong ảnh chiếc Cầu quay nổi tiếng).
 Thăm Chiến hạm Mùa Đông nổ phát súng đầu tiên cuộc khởi nghĩa T.10 lịch sử năm 1917.

Trước Cửa Cung điện mùa Đông, nơi quần chúng khởi nghĩa tiến hành cướp chính quyền từ tay Sa hoàng
Phạm Lê 
Previous
Next Post »