Giỗ Cụ Thương


Sáng ngày 22/1/2011 Ô Di đã thay mặt chi họ đến Quận 6 lễ viếng Cụ Trần Thương nhân ngày giỗ
Previous
Next Post »