Văn bản mới tìm thấy

Ông Phạm Vĩnh Tiến vừa gửi cho tôi hai văn bản còn lưu giữ được:
1. Quyết định của Chủ tịch Hồ Chí Minh kí ngày 28 tháng 4 năm 1961, tặng thưởng Huân chương Kháng chiến Hạng nhì cho cụ Phạm Vĩnh Quang vì đã có công lao trong cuộc kháng chiến lâu dài và anh dũng của dân tộc chống thực dân Pháp.

2.Quyết định của chủ tịch Hội đồng Nhà nước Việt Nam Trường Chinh kí ngày 08 tháng 10 năm 1984 tặng thưởng Huân chương Kháng chiến hạng nhất cho cụ Phạm Vĩnh Quang về công lao đóng góp trong cuộc kháng chiến lâu dài và anh dũng của dân tộc chống Mỹ xâm lược
Xin giới thiệu để cả gia đình ta biết.

Phạm Vĩnh Thắng
Mồng 4 Tết Đinh Hợi
Previous
Next Post »