Thứ Chúc Tết từ họ hàng ở ngoài nước


* Anh Tư thân, 
  Cám ơn Anh. Xin chúc Anh và Gia đình năm mới mạnh khỏe, vui vẻ.
   Thảo và căn. (Boston U.S. A)

* Xin chúc Anh Chị một năm mới vạn sự như ý, hạnh phúc, mạnh khoẻ.
  Thân mến,
   Ro và Chi       (Paris - France )

* Bonne Annee La fete de la Rat

   Đài Dung        (Paris - France )

Happy to new year 2020 to you and all the family. May this new year bring you joy, wealth and most of all health.

  Trinh Le Thuc    (Paris - France)


Previous
Next Post »