Nhanh thật


Ngày 1.1.2019 tại 90 Tô Ngọc Vân, Hà Nội. Thế là đã tròn một năm trôi qua nhanh thật.
Phạm Lê

Previous
Next Post »