Previous
Next Post »
3 Komentar
avatar

Thơ sưu tầm hay của NML đấy, nghe cũng vần đúng là thơ lục bát nhỉ.

Balas
avatar


Lại một nhà thơ xuất thần xuất hiện. Kiếp sau làm gà trống thì đừng vào Đảng nhé vì có chuyện vui kể rằng con gà trống Đảng viên thì không đạp mái nên đàn gà không phát triển được.

Balas