Previous
Next Post »
1 Komentar
avatar


Thiếp rất nổi, đẹp. Cậu làm cách nào viết được chữ trong thiếp như nét viết tay vậy.

Balas