Vinh dự, tự hào…


Ngày này 75 năm trước, cùng với sự ra đời của nước Việt Nam Dân chủ Cộng hòa, Bộ Ngoại giao Việt Nam cũng được thành lập và vinh dự được Chủ tịch Hồ Chí Minh trực tiếp dẫn dắt và chỉ đạo trên cương vị Bộ trưởng Ngoại giao đầu tiên. Vinh dự cống hiến tại Bộ 22 năm +
Nguyễn Đức Minh

Previous
Next Post »
1 Komentar
avatar

Chúc mừng các cán bộ công tác trong ngành ngoại giao là cháu chắt Cụ Quang : Phạm Toàn Thắng , Tô Minh Thu , Nguyễn Đức Minh .

Balas