Chúng tôi 46 năm.

Chúng tôi cách nay đã 46 năm ngày 11.8.1974. Ngày đó cưới thật đơn giản không đón dâu, không nhẫn cưới làm tại nhà chỉ có bánh kẹo, mời rất ít khách chỉ những người thân thiết, vui vẻ đầm ấm.
Phạm Vĩnh Thắng

Previous
Next Post »