Các đây đã 15 năm

Mùa hè 6.2005, chuyến đi của ông bà Di Chi và Cụ Nguyễn Thị Lan tới Cung điện Sứ Vùng Dresden bên dòng sông Elbe được xây dựng tử thế kỉ 18.
Vĩnh Phạm

Previous
Next Post »