Kỉ niệm ngày Quốc Khánh 2.9

Chủ tịch Hồ Chí Minh người sáng lập Nhà nươc VIệt Nam Dân Chủ Cộng Hòa tiến thân Nhà nước Việt Nam phát triển ngày nay. 
Người luôn giương cao ngọn cờ Đại đoàn kết dân tộc, nhờ đó đã đánh thắng cuộc xâm lược của các đế quốc Nhật, Pháp, Mỹ và hai cuộc chiến chiến tranh biên giới  phía Bắc và Tây Nam bảo vệ và xây dựng nền Độc lập, Thống nhất toàn vẹn lánh thổ của nước nhà.
Phạm Vĩnh 


Previous
Next Post »