Chống dịch trong tình hình mới

Ngày 4/8, tại cuộc họp Ban chỉ đạo quốc gia phòng chống Covid-19, dưới sự chủ trì của Phó thủ tướng Vũ Đức Đam sau khi nghe các ý kiến, Ban chỉ đạo thống nhất nhận định "tình hình ở Đà Nẵng và Quảng Nam đang được kiểm soát". Những ngày tới, ca nhiễm trong cộng đồng còn có thể tiếp tục được phát hiện.
Việt Nam với gần 100 triệu dân, đường biên giới dài 4.000 km nên nguy cơ dịch bệnh luôn thường trực trong cộng đồng. Vì vậy phải thiết lập trạng thái bình thường mới với từng người dân, gia đình, tổ chức, xã hội. Đất nước vẫn phải sản xuất, kinh doanh, giải trí nhưng trong điều kiện mới, cách làm mới để bảo đảm an toàn, phòng, chống dịch.
Vĩnh Toàn sưu tầm

Previous
Next Post »