Hai năm trước

Hai năm trước, tối ngày 9.8.2018 tại Hà Lan con cháu mừng sinh nhật bà Lê Quang Minh (9.8.1948).
Phạm Vĩnh

Previous
Next Post »