Ngày mưa gió

Trời mưa gió, chả có việc gì làm, học thì thưa thất. Chơi với bọn “mắt to” và Lego Friends vậy.
Lê Lan

Previous
Next Post »