Mửng Tuấn Việt

Chúc mừng Tuấn Việt thêm tuổi mới
Công việc học tập luôn tiến tới
 Để rồi Song Hỷ được trọn vẹn
Gia đình chi họ thêm niềm vui
Kim Anh

Previous
Next Post »