Tháng ba mùa Xuân về

Tháng ba ngày rộng tháng dài.
Tiết Xuân mời gọi du Xuân kẻo hoài
Đúng dịp sinh nhật nhiều người
Tất cả mười ba vị, ngời ngời tiếng vang
Nào anh rể cả Đoàn Nông
Kì vương Bắc bộ vang danh bốn lần
“Thứ trưởng” Vĩnh Ngọc xông pha
Mỏi mòn xây dựng đường trường ngày đêm
Vĩnh Thắng hai lần đầu quân
Rạng danh con cháu tham gia giữ gìn
Non sông một dải trùng trùng
Kim Lan TNXP gang thép Thái nguyên
Hồng Phương sang Mỹ nhiều lần
Chăm nom cháu ngoại, mẹ con xum vầy
Bác cháu Thu Hiền, Minh Đăng
Chọn sinh đầu Xuân nên hay đi chơi
Mẹ con Phi Nga, Minh Thu
Gắn bó cả tình thương cùng tháng sinh

                  ************
Chúc mừng sinh nhật tháng ba
Sức khỏe ổn định, nhà nhà mừng vui.
Kim Anh
Previous
Next Post »