Sắp tới ngày 8.3


Em trao có nửa nụ cười
Mà ta mất cả một đời để quên...
Vợ có làm gì đâu!
Phạm Lê
A,1/ Tham khảo từ Ngô Minh Lương. A2/.trên mạng
Previous
Next Post »