Đã 20 năm rồi


Thấm thoát đã 20 năm "đúng chỗ này với bộ quần áo này" chúng tôi góp gạo về chung một nhà …
Phạm Lê

Previous
Next Post »