Du ngoạn Hạ Long

Mặc dầu sức khỏe Ông Nguyên còn yếu, nhưng cả gia đình Ông Bà Nguyên Lan đã có chuyến đi dã ngoại thăm Vịnh Hạ Long để tránh những ngày nắng nóng tại Hà Nội với Slogan " Ăn chơi có tổ chức "  Sau đây là vài hình ảnh kỷ niệmPrevious
Next Post »