Bà Kim Anh đi du ngoạn Quảng Bình

Ngày 21/06/2018 Bà Kim Anh cùng với gia đình con trai lớn anh Dũng đi du ngoạn Quảng Bình (cháu Đức bận học không đi được). Mặc dù tuổi cao niên nhất chi họ 83 tuổi Bác Kim Anh vẫn dẻo dai du ngoạn tận Quảng Bình, không quên thăm mộ Võ đại tướng và các hang động nổi tiếng ở đây

                      Sau đây là vài hình ảnh do anh Khanh chuyển (còn tiếp)Previous
Next Post »