Đồng hương

Dư luận xã hôi râm ran việc họ hàng thân thiết thăng tiến thần tốc trên đường quan lộ. Thực ra tôi thấy còn có một hiện tượng cũng thuộc dạng tương tự như thế khá phổ biến, đặc biệt ở các cơ quan công quyền Nhà nước đó là “Đồng hương”. 
Rất nhiều ví dụ xin kể cách nay hơn hai chục năm, bà vợ ông em trai bố vợ tôi kể chuyện khi xét lên lương có người góp ý với Thủ trưởng cơ quan bà ấy “Vợ nó là đồng hương quê ta đấy”. Thế là bỏ qua một đồng nghiệp, người đó được lên lương. Điều đáng nói thời đó lên lương không phải theo niên hạn như hiện nay mà phải theo chỉ tiêu phân bổ.
Còn ở cơ quan tôi cách nay cũng hơn 20 năm có chuyện tương tự thật 100% tôi không hề bịa. Số là cơ quan cấp Bộ, cấp trên cử một ông về làm Thủ trưởng cơ quan. Ông ấy người tỉnh XXX miền Trung, một tỉnh nổi tiếng trong ngoài nước có tính đồng hương rất cao. Chẳng biết có phải vì thế từ đó cơ quan nhiều cán bộ cùng tỉnh ông ấy được điều về nắm giữ từ Văn Phòng, Vụ TCCB...đến nhân viên kế toán người gác cổng.
Bất ngờ tôi được một ông cán bộ cơ quan kiểm tra cấp trên hỏi ý kiến có người phản ánh “cơ quan toàn người địa phương XXX, nghe nói phải mất tiền mới được nhận vào làm việc”.
Tôi đáp lại hiện tượng đúng là như thế, từ cổng vào đến các bộ phận cho đến cấp cao nhât đều có người đồng hương tỉnh XXX. Thâm chí cơ quan còn âm ỷ lan truyền nhau câu cửa miệng “ra ngõ gặp XXX. Tất nhiên không phải là 100% đều là XXX người các tỉnh khác cũng có, nhiều thì hai ba người cùng tỉnh, hoặc ít thì có một như tôi người Hà Nội duy nhất. Còn nói có mất tiền hay không tôi chịu không biết, đã có tố cáo thì cơ quan cấp trên phải vào cuộc thôi.
Tôi không phản đối quan hệ đồng hương, nếu đồng hương mà cùng ý chí cùng nhau xây dựng mối đoàn kết nhăm hoàn thành niệm vụ chung là điều qúa tốt. Nhưng do đã bị biến tướng nhiều nơi thành bè phái, đấu đá chèn ép nhau gây hậu quả xấu cho công việc chung thì chúng ta phải phòng ngừa và kiên quyết chống.
Công tác cán bộ có lẽ cùng nên xem xét thêm việc này. Bởi nó cũng tai hại như việc đưa họ hàng người thân thăng tiến ở các cơ quan công quyền.
Phạm Lê
Biếm họa tham khảo trên mạng

Previous
Next Post »