Nóng quá.


Mùa hè đến nóng quá, được bà Anh tán thành các bà rủ nhau trốn cái nắng nóng hầm hập của Hà Nội..
Vĩnh Thắng

Previous
Next Post »