Bàn luận một tí-Chạy tuổi

TW Đảng đang bàn thảo công tác cán bộ, nhân dịp này nhà báo Nhị Lê - Phó Tổng Biên tập Tạp chí Cộng sản đã nói về vấn nạn chạy tuổi “.Có người đồng cấp hơn tôi 1 tuổi, khi tôi gọi bằng “ông” xưng “tôi” thì tỏ ra khó chịu vì tôi ít tuổi hơn. Đùng một cái ra Đại hội, người đó lại thành ra ít hơn tôi 1 tuổi”…
Xem ra không chỉ có ở TW, nhiều nơi nhất là các cơ quan công quyền cũng không hiếm hiện tượng như thế.. Hồi tôi mới nghỉ hưu cách nay 12 năm, nguyên Vụ trưởng TCCB cơ quan một lần đến chơi thăm hỏi động viên. Vốn cùng cấp làm việc với nhau nhiều năm, nên câu chuyện cũng cởi mở không khách khí. Ông ấy bảo đúng ra cùng độ tuổi nghỉ hưu với tôi, nhưng hồi còn ở địa phương đã chữa lại tuổi thành ra bây giờ kém tôi bốn tuổi.
Nhờ việc chữa tuổi ấy mà ông đã vượt qua được một loạt ngưỡng trong “Qui trình cán bộ” chặt chẽ về độ tuổi như đi học, bồi dưỡng nghiệp vụ, đề bạt cất nhắc...Đỉnh điểm là ngày tôi nghỉ hưu ông ấy lại còn tiếp tục công tác thêm hơn bốn năm nữa, lên một bậc lương, thêm mọt chuyến công du nước ngoài dài ngày rồi mới hạ cảnh an toàn.
Phạm Lê
Ảnh trên mạng minh hòa

.  
Previous
Next Post »