Kỉ niệm ngày sinh Cụ Hồ 19.5

Kỉ niệm 128 năm ngày sinh Cụ Hồ năm nay (19.5.1890) khi Hội nghị TW 7 khóa XI của Đảng vừa bàn xong về công tác cán bộ, cũng là dịp chúng ta nghĩ về việc phát hiện và sử dụng cán bộ của cụ Hồ tạo nên khối đoàn kết toàn dân.
Sinh thời cụ có đội ngũ cán bộ thân cận thuộc lớp công thần quí hiếm của đất nước như Tôn Đức Thắng, Nguyễn Lương Bằng, Lê Duẩn, Trường Chinh, Phạm Hùng, Võ Nguyên Giáp, Phạm Văn Đồng, Lê Đức Thọ... Họ là những chiến si cộng sản tự nhận là học trò của Người.
Cụ Hồ cũng thu phục nhiều nhân sĩ yêu nước ngoài Đảng vào hàng ngũ chính quyền như các cụ Ngô Tất Tố, Huỳnh Thúc Kháng, GS.Nguyễn Văn Huyên, Phạm Ngọc Thạch, Nguyễn Xiển, Trần Đại Nghĩa Văn Cao, Tô Ngọc Vân, Xuân Diệu, Chế Lan Viên, Nguyễn Đình Thi...Nhiều không kể hết.
(Ảnh bên cụ Hồ chỉ huy dàn hợp sướng bài Kết đoàn tại Vườn hoa Bách Thảo, Hà Nội năm 1960)
Những nhân sĩ yêu nước ấy cùng các cán bộ của Đảng đã tạo nên khối óc, trí tuệ cho công cuộc giải phóng đất nước chiến thắng ngoại xâm Pháp và Mỹ. Có được như vậy là nhờ ở uy tín, đức độ và tài phát hiện, sử dụng cán bộ của Cụ Hồ.
Nhân kỉ niệm ngày sinh của Cụ Hồ điểm lại đôi điều như vậy, cũng là cách kỉ niệm thiết thức ngày sinh của Người..
Phạm Lê 
(Ảnh trên mạng)
Previous
Next Post »