Mùa Thu tháng 8 xưa.


Tháng 8 mùa Thu                         

Hà Nội 19.8.45

Ngoài trời dịu mát
Lòng người sục sôi.
Vùng lên quật khởi.
Giành lấy chính quyền.
Cả nước tiến lên.
Việt Nam Độc Lập
                    

 Kim Anh
(Ảnh trên mạng)
ập.

Previous
Next Post »