Cặp đôi hoàn hảo ?

Các cháu hai Cụ Quang&Yến thường đến 53 Lãn Ông xa xưa : Tuyết Anh & Tiến Đào năm 2017


Previous
Next Post »
1 Komentar
avatar

Tôi hồi bé chuyên là liên lạc viên tuyến Lãn ÔNg-Đòan Duy Từ, truyền tin cho hai ông bà mỗi khi cần hẹn hò.

Balas