Câu chuyện Tết (31)

Du Xuân, đón Tết
Gia đình hoàn hảo đi Nha Trang
Bớt lo khâu cơm, áo, gạo, tiền,
Thực hiện chơi Xuân hơn ăn Tết
Bà Nhu mừng con cháu phất lên.
Kim Anh

Previous
Next Post »