Câu chuyện Tết (30)

Nhớ hai Anh(*)
Mừng Đảng, mừng dân, mừng đất nước,
Nhớ hai Anh, lão thành cách mạng.
Mồng 3 tháng 2 cũng là ngày vĩnh biệt
Chi họ mãi mãi nhớ hai Anh
Kim Anh
(*) Ông Nông mất 3.2.2011; ông Đoàn Hải mất 3.2.2013) Previous
Next Post »