Thông tin

T: can le <letcan@sbcglobal.net>
Ngày: 01/10/2016 19:07 (GMT+07:00)
Đến: BacTu <diphamv@gmail.com>, Ngoc Pham <uyenphilong@yahoo.com>
Ch đ: Kính chào và Cám ơn

Anh Di, Anh Ngc,
Vài li thành tht và cám ơn hai Anh đã giúp cháu Quyên và Bruce thăm quê và gp h hàng mà chính đa s chúng tôi không có vinh d. Tôi vn còn nh nhng ngày gi sng  nhà Ông Đnh và ngày thăm Bà (xin tin), gp Ch Bc, đi chơi vi Ch Sa. Tôi vn nghĩ h Phm và Lê rt đc bit vì đã lo giúp nhau trong nhng lúc khó khăn tài chánh và chính tr.
Cám ơn và s  ghi ơn mãi mãi.
Xin kính Chào tt c Ông, Bà, Bác, Cô, Chú và Anh Em.
Thay mt dòng Lê Tài, Lê Thc và Lê Sĩ.
Căn.   
                                                                           (… Những điều cần biết, nay đã được nói ra ! )
Nội dung thư
Long cam dong, Ro cung me và ba chi, xin gui loi rât cam on anh và gia dinh ho Pham.

Ro và Chi

Envoyé de mon iPad
Ro và tôi hiên sang nuoc Anh : hôm qua me Ro da co 100 tuôi !

Thân chào Anh và mong Anh manh khoe.

Le 1 oct. 2016 à 14:06, uyenphilong <uyenphilong@yahoo.com> a écrit :
( Gửi ảnh Quyên Lê về thắp hương tại đình Mọc Quan Nhân & thăm gia đình Ô Định )

Tôi chỉ muốn truyền tới anh tin vui các cháu cụ Thiện sẽ tiếp tục về thăm quê      Anh nói hộ tôi với chị Ro : Những nguời bà con họ Phạm chia vui cùng chị Ro nhân  cụ thân sinh thọ 100 tuổi Chúc cụ trường thọ


Previous
Next Post »