Ngày giỗ lần thứ 81 của cụ PHẠM CHI LỄ

                                                                 CỤ   PHẠM CHI LỄ
                                                                                             1881 -1931
 Hôm nay  ngày 21 tháng 6 năm Nhâm Thìn  ( 8/8/2012 ) là ngày mất lần thứ 81 của cụ Phạm chi Lễ, đề nghi các gia đình thành viên thắp nén hương  tưởng nhớ tới cụ người  đã có công sinh thành !
Previous
Next Post »