Cảm giác bị ăn bớt...

Tôi có công việc hàng ngày phải dùng xe máy, như vậy đương nhiên là phải đổ xăng.
Các nhân viên trạm xăng có vẻ rất chu đáo, họ hỏi mức xăng cần mua là bao nhiêu rồi bấm vào mấy cái nút có sẵn ở thành cột xăng. Đợi cho những giọt xăng cuối cùng ngừng chảy, mới rút vòi bơm ra khỏi bình xăng xe máy. Với việc ấy như là một thông điệp cho khách “tôi rất minh bạch”. Nhưng cái cảm giác bị ăn bớt vẫn cứ đeo bám âm ỉ theo tôi, mỗi khi nghĩ tới chuyện mua xăng.
Mấy hôm nay trên các phương tiện thông tin đại chúng đưa tin, mấy trăm trạm xăng trên cả nước ăn bớt xăng của khách chỉ cần một cái nút ấn. Họ dùng nhiều thủ đoạn tinh vi, cả mạch điện tử để ăn bớt lượng xăng bán ra, có nơi tới mấy phần trăm.
Tình thế này cảm giác bị ăn bớt sẽ còn dài dài, chưa biết bao giờ mới hết?.

Phạm Lê
Previous
Next Post »