Đầu đề mới.

Nhiệt liệt hoan nghênh Tuấn Minh đã cho hình ảnh mới của Blog 53 Lãn Ông, cũng đẹp chẳng khác gì lần đầu. Đề nghị bác Anh và các bác ghi nhận công sức và tài nghệ của Tuấn Minh.
Mong Tuấn Minh chưa nên đi công tác xa mà ở lại tiếp tục sử lý loại bỏ một vài tiêu đề trong mục "Các nhãn cho bài đăng này'' vì tôi cảm thấy có cái thừa hoặc chỉ nhất thời, có cái không có ý nghĩa đại diện lâu dài cho các bài và tin viết như: Cảm nhận, Lễ Valentine, Mộ cụ Trương Thị Hảo, Quỳnh Anh, Slide show, Thắp nhang, Tuỳ bút, Tản mạm, Tết Mậu Tý, Tết Đinh Hợi, Thăm Viếng, Viếng mộ...và có thể thêm các tiêu đề mới nếu xét thấy cần thiết.
Chúng ta sử dụng như vậy trong một thờigian và thực hiện nghiêm chỉnh như góp ý về kĩ thuật Blog của Minh, sau đó sẽ tiếp tục góp ý bổ xung cho hoàn chỉnh.

Phạm Lê.
Previous
Next Post »