Để bài viết không bị nhảy font chữ lung tung

Các bài viết của quý vị thường hay bị nhảy font, một bài viết mà dùng đến 2-3 loại font khác nhau lam cho bài viết không đẹp, không nhất quán. Thí dụ như bài viết"Ngày Môi Trường Thế Giới" dưới đây, đoạn đầu font chữ đúng, đoạn sau font chữ lại nhảy theo bài khác. Để tránh tình trạng này, quý vị nên copy đoạn text vào phần mềm NotePad trước, rồi sau đó copy lại từ NotePad vào trong blog post, làm như vậy chữ sẽ theo font của blog 53, không nhảy sang font của trang web khác.

Phần mềm NotePad trong máy quý vị: Nhất nút START bên tay trái dưới cùng, vào Program-vào Accessories-NotePad.

Quý vị nên dùng NotePad để chuẩn bị bài post của mình, khi hoàn chỉnh hãy copy vào trong post rồi làm đẹp sau, không nên viết online để tránh tình trạng đang viết dở thì blogger bị lỗi thế là mất hết những gì vừa viết xong.
Previous
Next Post »