Previous
Next Post »
2 Komentar
avatar

Blog nay là của riêng gia đình cụ Quang, vì thế chỉ nhìn vào những tấm hình mà bác Ngọc đã đưa là có thể biết được những thông tin về người và cảnh vật, không cần thiết phải đưa chi tiết hơn. Chỉ những người không phải là thành viên gia đình mới không có điều kiện để hiểu hết ý nghĩa nội dung và địa chỉ của cảnh và người ở các các tấm đó.

Balas
avatar

Tôi xin nó rõ hơn ý kiến đã nêu trên của tôi sau khi có ý kiến của một bạn nào đó (viết bằng tiếng Anh). Theo tôi những búc ảnh của tác giả đã đưa kèm với lời chú thích như thế là đầy đủ, không cần phải chi tiết hơn, bới người trong gia đình xem là đã hiểu ngay hoàn cảnh, địa điẻm và nhân vật trong đó rồi.

Balas