TIN MỚI NHẬN TỪ PHÁP

Anh Lê Thức Chi ( con trai thứ năm của Ông-Bà Lê tài Trường ) vừa gửi mail từ Pháp lúc 21giờ41phút ngày hôm qua 14/1/2007 vói nội dung chính tiếng Anh như sau :

Hello to both of you ,
We haven often visited the Blog and the other day, we saw the pictures"published"together a "presentation" of our family and our messages. At that moment, we were thinking about a "contribution" relating to the most cheerfull moments passed among our Pham cousins, nieces and nephews during our travel through the motherland.
In case any significant event would happen, we shall not fall to report via the Blog
Bien affectuesement,
Chi
Tạm dịch như sau

Chào cả hai ( Anh Di và Cháu Minh )
Chúng tôi thường xuyên xem Blog và ngày gần đây chúng tôi đã nhìn thấy các ảnh đã được " công bố"
cùng với " Giới thiệu " về Gia đình chúng tôi và các thư đã gửi . Lúc này, chúng tôi đang nghĩ đến sự
'' đóng góp" liên quan đến những giờ phút phấn khởi nhất đã trải qua giữa các anh, chị em họ hàng , các cháu trai và gái trong chuyến về thăm đất mẹ của chúng tôi.
Trong trường hợp nếu xuất hiện bất kỳ sự kiện đặc trưng nào , chúng tôi sẽ không quên thông báo qua
Blog.
Rất cảm mếm
Chi

Previous
Next Post »