Minh Trang vừa đăng ký thành công!

Phạm Vĩnh Minh Trang, chắc mọi người đều biết là ai, vừa đăng ký thành công vào blog của gia đình chúng ta mặc dù trang Blogger ở Đài Loan hoàn toàn bằng tiếng Hoa.
Previous
Next Post »