Thông báo một phương pháp viết lên Blog nhanh


Anh Tuấn Minh đã thông báo trong mục "Hướng dẫn " để mọi người tham gia truy cập hay viết bài lên Blog
Gia Đình Phạm Vĩnh. Nhưng thế hệ U60 trở lên , tuy có thời gian , nhung gặp trục trặc về kỹ năng thao tác để
làm một số bước trình duyệt theo qui định của www.blogger.com , nên ngại ngần , thế hệ U70 -U80 trở lên nhanh chóng tham gia, nhưng bận công việc nên tham gia Blog cũng bị hạn chế do thiếu thời gian . Nếu việc cập nhật (Update ) không thường xuyên thì tính hấp dẫn của Blog sẽ giảm, vì đây là nơi mọi ngừời có thể thông báo nhanh nhất những sự kiện mới của cá nhân hay gia đình , hay họ hàng và cũng có thể trao đổi với nhau một cách thỏai mái .Khó khăn chính về chủ quan hiện nay là chưa nắm kỹ hay chưa thành thạo việc truy cập và viết bài lên Blog .Google ngòai việc cung cấp website hướng dẫn bổ ích cho nhũng người tham gia Blog ( Blogger ) theo website trên ,còn cung cấp phầm mềm tiện ích để viết và gửi bài viết lên Blog dễ dàng cho những người chưa thành thạo về IT, nhưng biết sử dụng PC để sọan thao văn bản trong Microsoft Word 2000 hay trên 2000, gọi tên là Blog For Word ( BFW )
Qua tìm hiểu tôi muốn thông báo nhanh cho mọi người phương pháp tiện ích này để cùng thử nghiệm và trao
đổi ( trừ phần đưa các ảnh chụp lên Blog khó , (vì tốc độ Upload chậm ,cỡ ãnh viết minh họa cho bài viết lại bé ,cần có chuyên đề riêng ) với nội dung vắn tắt như sau :

1. Tải trên mạng vào PC của mình phần mềm có dung lượng 1,9 MB ở địa chỉ là :
http:/dl.google.com/blogger/BloggerForWordSetup.exe
2. Sau khi cài đặt xong mở Word sẽ thấy một thanh công cụ trên giao diện Word , nhấn vào Blogger Settings
điền tên đăng nhập ( username ) và mật khẩu ( password ) vào khung Login Information .
3.Nếu trước đây chưa có tài khỏan ( account ) trong www.blogger.com thì nhấn vào dòng Signup for a free
account để đăng ký , nếu nhấn vào Remember Username and Password thì lần sau chỉ việc sử dụng
không cần đăng ký lại.
4. Từ đó có thể thỏai mái viết nháp, sửa cho đến khi hòan chỉnh bài viết của mình , nhấn nút Publish điền tên
( Tille ) của bài, rồi nhấn nút Send là bài viết đựoc gửi ngay lên Blog, muốn xem có lên không thì nhấn View
Blog, muốn lưu lại nhấn Save as Draft , hoặc muốn sửa một bài đã viết đã có trên Blog nhấn OpenPost.. rồi tìm đến bài cần sửa.
Hy vọng BFW sẽ giúp chúng ta khỏi phải đánh vật với Blog . Kinh nghiệm là tự mình phải thực hành mới
thành thạo được . Tât nhiên sẽ còn những rắc rối có thể xảy ra , vì " Hiện đại thì hại não "
Chúc thành công và nhanh chóng trao đổi kinh nghiệm để Blog Gia Đình Phạm Vĩnh ngày càng có nội dung
phong phú và hấp dẫn .

PHẠM VINH DI

Previous
Next Post »