Để giải quyết khó khăn khi đăng ký vào blog 53 lanong

Có một cách giải quyết nhanh chóng thủ tục đăng ký vào blog của chúng ta, nhất là đối với những thành viên đáng kính thế hệ 3x, 4x và 5x. Xin mọi người hãy gửi mail cho tôi password vào email của mình, sau đó tôi sẽ làm hết mọi thủ tục đăng ký cho mọi người. Khi tất cả đã hoàn tất, mọi người sẽ tự mình đổi lại password mới. Như vậy sẽ nhanh hơn rất nhiều đấy !
Previous
Next Post »