CHÚC MỪNG

Lâu nay ít hiện diện
Nay Minh đã ra tay
Cả nhà đầu hoan nghênh
Blog Gia Đình Phạm Vĩnh
Mọi người nhanh đưa tin
Blog ngày thêm phong phú
Tăng tinh thần họ hàng
Dù ở trong hay ngòai nước
Năm Đinh Hợi 2007
Mọi gia đình hạnh phúc

Phạm Kim Anh
Previous
Next Post »