Tác động của Covid

Cũng như nhiều thành phố trên thế giới thành phố Amstecđam, Hà Lan chịu tác động mạnh của dịch Covid năm 2020.

 

Từ một thành phố du lịch đông đúc khách thập phương trong ngoài nước, nay vắng lặng vì dịch Covid bùng phát. (Ảnh Phố đèn đỏ nổi tiếng trước và sau dịch Covid).

Vĩnh Thắng

Vĩnh Thắng

Previous
Next Post »