57 năm bức ảnh

 

Bức ảnh phiên bản “Trước ngày hội bắn” của tác giả Xuân Nguyên chụp năm 1964 tại nhà 53 Lãn Ông, đến nay đã tròn 57 năm.

Vĩnh Thắng

Previous
Next Post »