Số ngày nghỉ lễ

Theo qui định người lao đông, viên chức nhà nước được nghỉ một ngày đối với ngày Chiến thắng Giaỉ phóng miền Nam, thống nhất đất nước 30/4 và Ngày Quốc tế Lao động 1/5.

 

Năm nay do ngày Quốc tế Lao động 1/5 rơi vào ngày Thứ bảy vì vậy được nghỉ bù vào ngày thứ hai 3/5. Như vậy số ngày nghỉ của hai ngày lễ này là  4 ngày từ thứ sáu 30/4 đến hết thứ hai 3/5.

Vĩnh Thắng

Previous
Next Post »