Nhớ bà THoa

Hôm nay chi họ cùng gia đình tưởng nhớ 94 năm ngày sinh bà Phạm Kim Thoa tức Sâm (22.4.1927). Bà là tấm gương về sự hy sinh phấn đáu cho sự nghiệp và giáo dục con cháu xây dựng gia đình hạnh phúc.

Phạm Lê

Previous
Next Post »